Ørland PK (send E-post)


Hjemmesiden oppdateres jevnlig.

Webansvarlig: Viggo Olden

Ørland PK arrangerer NAIS merkeskyting den siste

torsdagen i februar, mai, august og november.

Deltakelse er gratis.