Ørland Pistolklubb har sin egen facebook side der all aktuell informasjon legges ut. Besøk oss gjerne på facebook og legg inn meldinger til oss hvis det er aktuelt.


Trykk her for å besøke Ørland Pistolklubb på facebook.


Ørland PK (send E-post)


Hjemmesiden oppdateres jevnlig.

Webansvarlig: Viggo Olden